"Isidor Bajić-pedagog, izdavač i melograf"

Pod pokroviteljstvom Uprave za kulturu Grada Novog Sada i Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i informisanje, Asocijacija gitarista Vojvodine je objavila knjigu Danijele Kličković: „Isidor Bajić – pedagog, izdavač i melograf“

Knjiga Danijele Kličković „Isidor Bajić – pedagog, izdavač i melograf“, nastala je na osnovu autorkinog diplomskog rada, odbranjenog 1998. godine na grupi za muzikologiju i etnomuzikologiju Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu, a koji je kasnije, tokom daljeg istraživanja, dopunjen i novim, manje poznatim činjenicama o umetnikovim aktivnostima na području muzičkog i kulturnog života Novog Sada i Vojvodine s kraja 19. i početka 20. veka.

Muzički kritičar Marija Adamov ocenila je da publikacija Danijele Šutanovac Kličković, svojim osvetljavanjem tog perioda istorije srpske muzike predstavlja značajan poduhvat, odnosno doprinos relevantne vrednosti i težine:

„Uvereni smo da će kao takva zauzeti i primereno mesto u srpskoj, verujemo, sve bogatijoj muzikološkoj i istoriografskoj literaturi. S obzirom na to da pred radoznale čitaoce iznosi brojne, većini konzumenata sasvim nove činjenice, prezentujući složenost odnosa ne samo u užem, nego i širem kompozitorovom okruženju, posebno gledajući s aspekta društvenih i istorijskih okolnosti, mislimo da će i na taj način predstavljena, „Bajićeva etapa“ u razvoju muzičkog života Novog Sada, doprineti nekim novim saznanjima o miljeu u kojem je ovaj svestrani stvaralac živeo i s kojim se u svojim tragalačkim pregnućima borio. Iz tog ugla, ali i s mogućim komparacijama između tadašnjih i aktuelnih pojava, možda će nam Bajićeva postignuća na svim prikazanim područjima ukazati i na određene putokaze i pokazatelje u kojim pravcima bi se i danas mogli razvijati neki oblici naše nacionalne muzike i kulture.“

Knjigu možete naručiti putem e-mail adrese office@agv.org.rs 

Additional information