Vojvodina guitar fest 2014

8. Vojvodina guitar fest

ČESTITAMO UČENICIMA I PROFESORIMA
NA POSTIGNUTIM REZULTATIMA!!!

ZA REZULTATE I KATEGORIJE KLIKNITE O V D E

ZA REZULTATE PRETKATEGORIJE KLIKNITE O V D E

ZA REZULTATE II KATEGORIJE KLIKNITE O V D E

ZA REZULTATE REVIJALNE KATEGORIJE KLIKNITE O V D E

ZA REZULTATE IIIa KATEGORIJE KLIKNITE O V D E

ZA REZULTATE IIIb KATEGORIJE KLIKNITE O V D E

Diplome za IIIa i IIIb kategoriju možete preuzeti
23.04. u Muzičkoj školi
 
ZA DETALJNU SATNICU SEMINARA  KLIKNITE  O V D E

ZA DETALJNU SATNICU TAKMIČENJA KLIKNITE O V D E 
 

PROGRAM FESTIVALA

22. april

10-19h MŠ "Isidor Bajić", takmičenje
IIIa  &  IIIb kategorija
Gradska kuća, koncert
20:00 Marko Sarić
20:40 Edin Karamazov

23. april

10-19h MŠ "Isidor Bajić", takmičenje
   pretkategorija, I, II, revijalna kategorija
20h Gradska kuća, koncert
Koncert pobednika, Nikola Đorđević/G string duoN O VO !!!
ZBOG KAŠNJENJA KOMISIJE ZA AKREDITACIJU,
AKREDITOVANI SEMINAR SE POMERA NA SEPTEMBAR 2014.


21 – 23. april 2014.
Novi Sad
 
Gradska kuća

Muzička škola „Isidor Bajić“
 Kulturni  centar Novog Sada
    
Program:

 Otvoreno takmičenje za gitaru  „Jovan Jovičić”
 Akreditovani seminar za profesore “Izvođački pristup baroknom
muzičkom delu”
(predavači: Karolina Bäter-flauta i Darko Karajić-gitara/lauta)
Koncerti
Seminari
Prezentacija graditelja gitara
Predavanje "Uvod u improvizaciju kroz lestvice i akorde"
 
Gosti:

Edin Karamazov
Vera Ogrizović
Srđan Tošić
Zoran Krajišnik
Darko Karajić
Vojislav Ivanović & Aleksandra Lazarević
Aleksandar Hadži-Đorđević
Danijel Cerović
Goran Krivokapić
Miloš Janjić
Ognjen Grčak
Slobodan Milivojević
David Pavlovits
Marko Srđević
Nenad Petrović
Aleksandar Spasojević
Živan Kuzmanović
Igor Motl
 
 
 Propozicije za takmičenje „Jovan Jovičić“:
 
 Pretkategorija:rođeni 2003. i mlađi
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do
5 minuta
 I kategorija:rođeni 2001. i mlađi
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do
8 minuta
 II kategorija:rođeni 1999. i mlađi
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 10
minuta
 IIIa kategorija:  rođeni 1997. i mlađi
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 
15 minuta
 IIIb kategorija:  rođeni 1995. i mlađi
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do
20 minuta
 Revijalna kategorija:
Dve kompozicije različitih stilova i karaktera u trajanju do 10 minuta
 
 Nagrade:

 Klasična gitara za pobednika u svakoj kategoriji
Besplatna učešća na Festivalima u zemlji i regionu
Poklon paketi kompanije„Savarez“ iz Francuske
 
Prijavljivanje:

 1. Krajnji rok za podnošenje prijave je 21. mart 2014. god
 

 
2. Kandidati treba e-mailom da pošalju sledeća dokumenta:
- popunjen prijavni list (online prijava na sajtu www.agv.org.rs )
- kopiju izvoda iz matične knjige rođenih
(samo za učenike koji se prvi put prijavljuju na Festival)
- fotografiju u visokoj rezoluciji (minimum 2 Mpix)
 

3. Prijavu s navedenim dokumentima potrebno je poslati na e-mail
office@agv.org.rs

4. Kotizacija za učešće na takmičenju „Jovan Jovičić“:
 Pretkategorija 2500 dinara
 I kategorija 3000 dinara
 II kategorija 3500 dinara
 IIIa kategorija 4000 dinara
 IIIb kategorija 4000 dinara
 Revijalna 2000 dinara
 
i uplaćuje se u dve rate:
 
I rata (rezervacija):
iznosi 500 dinara po kandidatu i uplaćuje se na račun broj:
160-929755-46 ( svrha: Kotizacija za Festival )
Korisnik: Asocijacija gitarista Vojvodine, Novi Sad
 
Prijavu sa ostalim dokumentima poslati
najkasnije do 21. marta 2014. god
 
II rata:
preostali iznos uplaćuje se gotovinski pred početak takmičenja
 
5. Doplata za seminare iznosi 2000 dinara za čas od 40 minuta
 
Napomene:

*takmičenje je javno
*odluke žirija su neopozive
*u slučaju otkazivanja kandidata kotizacija se ne vraća
*za profesore, roditelje i učenike kojima su potrebni smeštaj i hrana,
obratite se AGV
*raspored održavanja svih aktivnosti biće objavljen na sajtu
www.agv.org.rs
*organizator zadržava pravo na izmene
 

Organizacija:

Asocijacija gitarista Vojvodine
Radnička 51a, 21000 Novi Sad
www.agv.org.rs
 
Kontakt:

Raško Radović, osnivač i direktor festivala
tel/fax: + 381 21 63 72 486
mob: + 381 64 15 26 706
e-mail: office@agv.org.rs

 

 

 

 

Additional information